Haloterapi – saltrumsbehandling

Redan under 1800-talet upptäcktes att de som arbetade  saltgruvor inte drabbades av TBC och andra lungsjukdomar lika ofta som andra. Det ledde till att kurorter etablerades i de gamla saltgruvorna, framför allt i Polen och Tjeckien. Där kunde man få vad som då kallades speleoterapi. Den moderna motsvarigheten heter haloterapi efter grekiskans  halo, salt. I dag äger haloterapin rum i ett saltrum, där en generator sprider finmalt medicinskt andningssalt.

Forskningen stöder hälsoeffekterna

En vetenskaplig studie av deltagare med andningsrelaterade sjukdomar upplevde att deras symtom märkbart förbättrades efter 10 till 20 timmars saltterapi. En annan studie ger stöd för att saltterapi kan hjälpa när man lider av kronisk bronkit, och ytterligare en att den kan hjälpa astmatiker med besvär nattetid. En studie från 2017 noterade att haloterapi verkar hjälpa astmatiska barn mellan 5 och 13 års ålder. En studie från 2014 beskriver saltterapin effekter för kroniska allergiframkallande luftvägspatologier och infektiösa inflammatoriska patologier. De flesta studier indikerar att de verkliga hälsoeffekterna märks först efter flera behandlingstillfällen. 

Artikel om saltrum i tidningen Hälsa (2019) 

Det här är andra året jag går hos er, och efter många år av besvärlig björkpollenallergi känns allergin för första gången hanterbar den här säsongen, även om halterna är rekordhöga. Jag har även kunnat äta äpplen, vilket jag inte har kunnat göra så länge jag minns.

– Nina Lai

Nina Lai är en av våra kunder som besökte oss en gång i veckan. Hon noterade en märkbar skillnad efter femte behandlingen.